Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Spokoy, s.r.o, Popradská 48/B, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, IČO: 53 270 550 , DIČ: 121348174., prevádzkovateľ internetového obchodu www.spokoy.co, prehlasuje, že vaše osobné údaje sú pre nás prioritou a sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

1.1 SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE
Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie č. 2016/679"):

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a číslo popisné
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:

 • Údaje z komunikácie medzi Spokoy, s.r.o. a zákazníkom
 • Webové metriky a analytiky o správaní na internetových stránkach www.spokoy.co

1.2 ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
- Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí (kontakty nájdete v bode 5). Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).
- Komunikácia a zákaznícka podpora. Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
        - pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
        - pomoc s dokončením vašej objednávky,
        - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
        - získanie ďalších potrebných informácií 
- Marketingové ponuky. V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu ("Newsletters") využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 •         meno
 •         priezvisko
 •         mesto
 •         e-mailová adresa

Tieto údaje sú spracovávané treťou stranou - spoločnosťou Mailchimp, ktorá dodržiava zásady nariadenia č. 2016/679. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Mailchimp.
Súhlas s odoberaním Newsletters môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý sa nachádza v každom e-maile. Odhlásiť sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovaním našej zákazníckej podpory.

1.3 POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:
- spoločnostiam spracovávajúcim elektronické platby s cieľom spracovania platby na základe vašej objednávky (spoločnosti Stripe Ltd.)
- prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (Slovak Parcel Service s.r.o.)
- verejným orgánom (napr. Polícia SR, ŠOI) s cieľom poskytnúť požiadované informácie v prípade kontroly
Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

 1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA SPRACOVANIA
2.1 BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
- Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu.
- Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
- Osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi absolvovali školenie ohľadom bezpečnosti práce s osobnými údajmi.
- Pracovné stanice, kde sa spracovávajú osobné údaje sú prístupné iba po zadaní hesla.
- Spracovatelia osobných údajov, s ktorými spolupracujeme, nakladajú s osobnými údajmi v súlade s nariadením č. 2016/679.
 
2.2 OBDOBIE SPRACOVANIA
Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.
 
 1. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

2. Na vyžiadanie je povinnosťou Spokoy, s.r.o. poskytnúť nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

3. Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

4. Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

5. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

6. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

7. Pokiaľ sa užívateľ domnieva, že spracovanie jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením č. 2016/679, môže požiadať o vysvetlenie a požadovať nápravu nedostatkov.

8. Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

 
 1. WEBOVÉ STRÁNKY

4.1 SÚBORY COOKIES
Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu vašim preferenciám používame súbory cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie cookies vo webovom prehliadači na vašom zariadení či využitím externého nástroja, napríklad tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/
V prípade, že zakážete použitie súborov cookies alebo zvolíte nevhodné nastavenia, môže byť funkčnosť stránok spokoy.co obmedzená.
 
4.2 METRIKY A ANALYTIKY
Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:
        - Google Analytics
        - Facebook Pixel

 

 1. KONTAKTUJTE NÁS
V prípade dodatočných otázok či nejasností nás kontaktujte na e-mail info@spokoy.co.
Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 1. 4. 2021.