Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru


Ak nie ste spokojný so zakúpeným tovarom, do 14 dní od jeho doručenia vráťte tovar na adresu:


Brandex s.r.o., 
Stará Vajnorská 37, 
831 04 Bratislava


Náklady na zaslanie tovaru naspäť predajcovi hradí zákazník.


Formulár na vrátenie tovaru
(Oznámenie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku)

Formulár je potrebné vytlačiť, vyplniť a čitateľne podpísať a vložiť do balíka spolu s vráteným tovarom.
Formulár na vrátenie tovaru je dostupný na tomto linku.